Dersom ditt bankinnskudd blir utilgjengelig, for eksempel som følge av at myndighetene har satt din bank under offentlig administrasjon, vil Bankenes sikringsfond gjøre garanterte innskudd tilgjengelig for utbetaling innen syv arbeidsdager.

I noen tilfeller dekker innskuddsgarantien bankinnskudd over 2 millioner kroner. Dette gjelder dersom innskuddet er mottatt på konto i løpet av de siste 12 månedene og følger av en særlig livshendelse. Eksempler på særlige livshendelser er forsikringsutbetalinger eller salg av bolig. Slike innskudd vil bli utbetalt i løpet av 3 måneder.

Du kan lese mer om garantien i vår brosjyre om innskuddsgarantiordningen:

Alle norske banker er medlemmer i innskuddsgarantiordningen. Garantien gjelder for innskudd en kunde har i en av medlemsbankene, inkludert opptjente renter, inntil garantibeløpet på to millioner kroner. For filialer av utenlandske banker er det valgfritt å være medlem.

Oversikt over våre medlemsbanker