Garantien utløses dersom en medlemsbank settes under offentlig administrasjon. Bankenes sikringsfond kan også bidra med støttetiltak for å sikre fortsatt drift av en medlemsbank.

Garantien dekker innskudd på inntil to millioner kroner for hver enkelt innskyter i hver enkelt medlemsbank.

Alle norske banker er medlemmer i Bankenes sikringsfond. Garantien fra Bankenes sikringsfond gjelder for innskudd en kunde har i en av medlemsbankene, inkludert rente, inntil garantibeløpet på to millioner kroner. For filialer av utenlandske banker er det valgfritt å være medlem.

Oversikt over våre medlemsbanker 

Banker kan ikke slås konkurs eller settes under gjeldsforhandling. I stedet blir slike institusjoner satt under offentlig administrasjon etter finansforetaksloven.

Et alternativ til offentlig administrasjon, er at medlemsbanken mottar støttetiltak fra Bankenes sikringsfond, eksempelvis i form av lån.