§ 20     Årsberetning
 

 1. Årsberetning om sikringsfondets virksomhet avgis for den ordinære generalforsamling av styret. Den skal medsendes innkallelsen til generalforsamlingen. Årsberetningen skal underskrives av det samlede styre og paraferes av forretningsføreren.
   

§ 21     Regnskap
 

 1. Sikringsfondets regnskap avlegges for kalenderåret. Overskuddet tillegges kapitalen.
   
 2. Forretningsføreren skal innen utgangen av mars måned avgi utkast til revidert årsregnskap til styret.
   
 3. Regnskapet skal underskrives av det samlede styre og paraferes av forretningsføreren.
   
 4. Regnskapet medsendes innkallelsen til den ordinære generalforsamling.