Odd Nordli
Styremedlem

Nordli har vært styremedlem siden 2012.

Nordli er administrerende banksjef i Aurskog Sparebank og tiltrådte stillingen i 2006. Fra 1986 til 2005 hadde Nordli en rekke banksjefstillinger i DNB. I tillegg har han erfaring fra rollen som banksjef i Trøgstad Sparebank.

Nordli er diplomøkonom fra Bankakademiet.