Monobank ASA nytt ordinært medlem

Monobank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 12. november 2015.

EFDI

IADI