Fusjon mellom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank

Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank fusjonerte 1. april 2015. Den nye banken heter Askim og Spydeberg Sparebank.

EFDI

IADI