https://www.dnb.no/

Bankinnskudd inntil kr 2 millioner pr. innskyter er dekket. Dekning i utenlandsk del av virksomheten er 100 000 euro.

Deposits up to NOK 2 million per depositor are covered. For deposits made outside of Norway, a coverage level of EUR 100,000 applies.