Vedtatt på konstituerende generalforsamling i Bankenes sikringsfond 22.06.04, stadfestet av Finansdepartementet 09.09.04, og deretter endret på generalforsamling 19.04.05, 26.04.06, 26.04.07, 21.03.13, 27.03.14 og 30.03.16. Stadfestet av departementet i brev 26.09.06 og 16.05.07, samt av Finanstilsynet (etter delegasjon fra Finansdepartementet) i brev av 24.06.13, 28.05.14 og 25.04.16.