Vedtektene for Bankenes sikringsfond er fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2020 jf. forskrift 19. desember 2018 nr. 2145 til lov om Bankenes sikringsfond § 1.

Vedtektene våre finner du her.