Trude Myklebust
Styremedlem

Myklebust er stipendiat ved Juridisk fakultet, Institutt for privatrett (UiO). Hun har erfaring fra arbeid i Finansmarkedsavdelingen og Avdeling for Formuesforvaltning i Finansdepartementet, Høyesterett og som dommerfullmektig.  Hun sitter i Etikkrådet i for Statens pensjonsfond utland, og var medlem av Klimarisikoutvalget (NOU 2018: 17). Myklebust har flere publikasjoner innenfor finansmarkedsrett.

Myklebust er Cand Jur fra UiO og har en mastergrad fra University of Oxford.