Trude Myklebust
Styremedlem

Myklebust er postdoc ved Juridisk fakultet, Institutt for privatrett (UiO). Hun har erfaring fra arbeid i Finansmarkedsavdelingen og Avdeling for Formuesforvaltning i Finansdepartementet, Høyesterett og som dommerfullmektig. Hun sitter i Etikkrådet i for Statens pensjonsfond utland, og var medlem av Klimarisikoutvalget (NOU 2018: 17). Myklebust har flere publikasjoner innenfor finansmarkedsrett.

Myklebust er Cand Jur fra UiO, har en mastergrad (MSc) fra University of Oxford og en PhD i rettsvitenskap fra UiO.