Roar Hoff
Styremedlem

Hoff er høyskolelektor II ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han var fra 1989 til 2020 ansatt i DNB, først som aksjeanalytiker med dekning av bank- og forsikringsnæringene, siden som rådgiver for konsernledelsen vedrørende rammebetingelser og strukturspørsmål. Siden 1999 hadde Hoff lederansvar innen DNBs risikostyringsområde, hvor han de siste årene hadde ansvar for konsernets kapital og risikovurderingsprosess (ICAAP) og DNBs gjenopprettingsplan. Hoff ledet Fagutvalg Soliditet i Finans Norge fra 2001 til 2020.

Hoff er siviløkonom med høyere avdelings eksamen fra NHH og autorisert finansanalytiker.