Øystein Løining
Styremedlem

Øystein Løining var tidligere avdelingsdirektør i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet.