Morten Baltzersen (født 1960)
Styremedlem

Baltzersen har vært styremedlem siden 2011.

Baltzersen ble utnevnt til Finanstilsynsdirektør i statsråd i 2011 for en periode på seks år. Fra 2002 var han ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Han har lang erfaring fra ulike stillinger i Finansdepartementet. Han har også erfaring fra Norges Bank og Norges delegasjon til EU.

Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.