Morten Baltzersen
Styremedlem

Baltzersen har vært styremedlem siden 2011.

Morten Baltzersen har vært Finanstilsynsdirektør siden august 2011, og ble i mai 2017 gjenoppnevnt for en ny åremålsperiode på seks år.

Fra 2002 var han ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Han har lang erfaring fra ulike stillinger i Finansdepartementet. Han har også erfaring fra Norges Bank og Norges delegasjon til EU.

Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.