Marie Meling
Styremedlem

Meling har siden 2017 vært stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett ved UiO. Hun har tidligere erfaring som advokat hos Advokatfirmaet BA-HR AS i Oslo og Watson, Farley & Williams LLP i Hamburg.


Meling er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.