Kristin Gulbrandsen
Styremedlem

Gulbrandsen har vært styremedlem siden 2004.

Gulbrandsen ledet i perioden 2012 - 2017 avdeling for markeder og banktjenester i Norges Bank. Fra 2004 til 2012 ledet hun avdeling for finansiell stabilitet.  Hun har også erfaring fra flere stillinger i avdeling for pengepolitikk i Norges Bank.

Gulbrandsen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.