Kristin Gulbrandsen
Styremedlem

Gulbrandsen har vært styremedlem siden 2004.

Gulbrandsen har siden 2012 vært direktør for markeder og banktjenester og medlem av ledergruppen (konsernledelsen) i Norges Bank. Fra 2004 til 2012 ledet hun området for Finansiell stabilitet.  Hun har erfaring fra flere stillinger innenfor pengepolitikk i Norges Bank.

Gulbrandsen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.