Styret

Dette er nåværende styre i Bankenes Sikringsfond:

 • Ottar Ertzeid (født 1965)

  Styreleder

  Ertzeid har vært styreleder siden 2013 og styremedlem siden 2008.

  Ertzeid er konserndirektør i DNB, og har ledet DNB Markets siden 2003. Han har erfaring fra ulike stillinger innenfor valuta- og kapitalmarkedsområdet i DNB, i tillegg til at han har vært økonomi- og finansdirektør i DNB Boligkreditt og finanssjef i Realkreditt.

  Ertzeid er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

 • Jan-Frode Janson (født 1969)

  Nestleder

  Janson har vært nestleder siden 2013 og styremedlem siden 2013.

  Janson har vært konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge siden 2013. Han var frem til 2012 viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank, og har tidligere hatt lederjobber i Orkla og ABB.

  Janson har en doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og er siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø.

 • Pål Strand (født 1965)

  Styremedlem

  Strand har vært styremedlem siden 2014.

  Strand har siden 2011 vært administrerende direktør i Sparebanken Øst. Han har hatt ulike stillinger i banken siden 1984.

  Strand er utdannet bedriftsøkonom og har en Bachelor i Management fra Handelshøyskolen BI.

 • Odd Nordli (født 1954)

  Styremedlem

  Nordli har vært styremedlem siden 2012.

  Nordli er administrerende banksjef i Aurskog Sparebank og tiltrådte stillingen i 2006. Fra 1986 til 2005 hadde Nordli en rekke banksjefstillinger i DNB. I tillegg har han erfaring fra rollen som banksjef i Trøgstad Sparebank.

  Nordli er diplomøkonom fra Bankakademiet.

 • John A. Sætre (født 1967)

  Styremedlem

  Sætre har vært styremedlem siden 2017.
   
  Sætre har siden 2017 vært viseadministrerende direktør for Nordea i Norge og siden 2011 leder for personmarkedet samme sted. Han har erfaring fra flere stillinger innenfor finansnæringen.
   
  Sætre er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

 • Morten Baltzersen (født 1960)

  Styremedlem

  Baltzersen har vært styremedlem siden 2011.

  Morten Baltzersen har vært Finanstilsynsdirektør siden august 2011, og ble i mai 2017 gjenoppnevnt for en ny åremålsperiode på seks år.

  Fra 2002 var han ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Han har lang erfaring fra ulike stillinger i Finansdepartementet. Han har også erfaring fra Norges Bank og Norges delegasjon til EU.

  Baltzersen er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.

 • Kristin Gulbrandsen (født 1952)

  Styremedlem

  Gulbrandsen har vært styremedlem siden 2004.

  Gulbrandsen har siden 2012 vært direktør for markeder og banktjenester og medlem av ledergruppen (konsernledelsen) i Norges Bank. Fra 2004 til 2012 ledet hun området for Finansiell stabilitet.  Hun har erfaring fra flere stillinger innenfor pengepolitikk i Norges Bank.

  Gulbrandsen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Varamedlemmer

Rolf Endre Delingsrud

Totens Sparebank

Frank Johannesen

Sparebanken Vest

Steinar Haugli

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Jan Kåre Eie

Flekkefjord Sparebank

Trond Mellingsæter Danske Bank

Emil R. Steffensen

Finanstilsynet (for Morten Baltzersen)

Arild J. Lund

Norges Bank (for Kristin Gulbrandsen)

EFDI

IADI