Astrid Iversen
Styremedlem

Iversen er postdoktor i et prosjekt om sentralbanker i krisetider, i et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet. Hun er i permisjon fra sin stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Iversen har en Phd (2020) og en master i rettsvitenskap (2015) fra det juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har også studert bank og finansrett ved ESADE Law School/ Universitat Ramon Llull i Barcelona (2013) og vært gjesteforsker ved Lauterpacht Centre for International Law, ved Cambridge University (2017). Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt og vært sekretær for klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker.

Iversen publiserer særlig forskning om regulering av statsgjeld og sentralbankrett.