Arvid Andenæs
Styremedlem

Andenæs har vært Administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane fra 2001 til 2016. Før det har han erfaring fra ulike lederstillinger i Sparebanken1 Nord Norge og Danske Bank. Han har vært styreformann i Sparebankforeningen i Norge og styremedlem i Finans Norge. I de siste fire årene har han brukt sin tid på en rekke styreverv i regionale og nasjonale virksomheter.

Andenæs har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.