Medlemsbanken må selv ha forsøkt å løse sine økonomiske vansker før Bankenes sikringsfond bevilger støtte. 

For å sikre at en medlemsbank som møter store økonomiske problemer skal være i stand til å gjøre opp sine forpliktelser, opprettholde driften eller overføre virksomheten til en annen bank, kan Bankenes sikringsfond:

 • Stille garanti
   
 • Gi støtteinnskudd eller lån
   
 • Tilføre egenkapital
   
 • Dekke tap
   

Bestemmelser om støttetiltak er beskrevet i finansforetaksloven kapittel 19 og i vedtektene.