Finansdepartementet vedtok endringer i finansforetaksforskriften 19. desember 2018, og endringene trådte i kraft 1. januar 2019. Det ble fastsatt en ny bestemmelse i § 16-5 første ledd «Opplysninger om sikringsordninger». Bestemmelsen lyder «Kredittinstitusjoner skal gi informasjon som nevnt i finansforetaksloven § 16-5 på et standardisert format fastsatt av Bankenes sikringsfond i samsvar med vedlegg 1 til direktiv 2014/49/EU».

Bankenes sikringsfond utarbeidet i januar 2019 et utkast til format som nevnt i forskriftsbestemmelsen. Utkastet har blitt behandlet i Finans Norges Fagutvalg kontrakt. Etter behandlingen i Fagutvalg kontrakt og påfølgende tilbakemeldinger er formatet nå fastsatt av Bankenes sikringsfond. Det standardiserte formatet finnes her.