Bankenes sikringsfond lanserer i november 2021 en internettportal som skal forbedre brukeropplevelsen og effektivisere medlemsforetakenes rapportering til Bankenes sikringsfond. Vi kaller den Sikringsportalen. 

Her er lenke til portalen.

Brukere av Sikringsportalen vil være våre medlemsbanker, samt kredittforetak og verdipapirforetak som bidrar til krisetiltaksfondet. Se en kort video under som forklarer hvordan portalen funger.

Formålet med Sikringsportalen er å samle all innrapportering og dialog med Bankenes sikringsfond på ett sted. Målet er også å gjenbruke informasjon som bankene allerede rapporterer på.

Funksjonaliteten og rapporteringsmodulene i Sikringsportalen vil lanseres stegvis. I november 2021 lanserer vi en helhetlig løsning for bidragsprosessen, meldingsfunksjon, support og brukeradministrasjon.

Bankenes sikringsfond vil deretter jobbe videre med utvikling av en mer effektiv løsning for kvartalsvis regnskapsrapportering, samt rapportering av innskuddslister. Dette vil gjøres tilgjengelig for bankene på et senere tidspunkt. I mellomtiden vil medlemsbankene rapportere regnskap og eventuelt innskuddslister på ordinær måte.

Bidragsprosessen for 2022

I medio november 2021 vil vi be foretakene om å bekrefte datagrunnlaget til bidragsberegningen for 2022. Det vil da gå ut en e-post til registrerte brukere i Sikringsportalen om at de kan logge seg inn og kontrollere tallene. Fristen for å bekrefte datagrunnlaget settes til medio januar.

Det er administratoren i hvert enkelt foretak sitt ansvar at de riktige personene er gitt brukertilgang til Sikringsportalen.