Bankenes sikringsfond lanserte i november 2021 en internettportal som skal forbedre brukeropplevelsen og effektivisere medlemsforetakenes rapportering til Bankenes sikringsfond. Vi kaller den Sikringsportalen. 

Her er lenke til portalen.

Brukere av Sikringsportalen vil være våre medlemsbanker, samt kredittforetak og verdipapirforetak som bidrar til krisetiltaksfondet. Se en kort video under som forklarer hvordan portalen funger.

Formålet med Sikringsportalen er å samle all innrapportering og dialog med Bankenes sikringsfond på ett sted. Målet er også å gjenbruke informasjon som bankene allerede rapporterer på.

Funksjonaliteten og rapporteringsmodulene i Sikringsportalen vil lanseres stegvis. I november 2021 lanserer vi en helhetlig løsning for bidragsprosessen, meldingsfunksjon, support og brukeradministrasjon.

Bankenes sikringsfond vil deretter jobbe videre med utvikling av en mer effektiv løsning for kvartalsvis regnskapsrapportering, samt rapportering av innskuddslister. Dette vil gjøres tilgjengelig for bankene på et senere tidspunkt. I mellomtiden vil medlemsbankene rapportere regnskap og eventuelt innskuddslister på ordinær måte.