Mailen blir sendt til bankens firmapost og/eller avtalt kontaktperson i banken ca. ved hver kvartalsslutt. I tillegg til rapporten for kvartalet/året ber vi om å få tilsendt et ferdig utfylt excel-ark med bankens regnskaps- og balansetall samt noen utvalgte tilleggsopplysninger. Frister for innsendelse vil være ca. 1,5 måned etter kvartalsslutt for de tre første kvartalene. For årsregnskapet er fristen noe senere.

Etter at vi har kvalitetssikret alle bankene sender vi ut epost til hver enkelt bank med bankens tall og referansegruppetall. Tallene blir sendt ut ca. 2 måneder etter kvartalsslutt og ca. 3 måneder etter årsslutt.