Tidspunkt

Program torsdag 16. september

08.45 til 09.30

Registrering, kaffe og rundstykker

09.30 til 10.05

Velkommen og oppdatering fra Bankenes sikringsfond
Stig Helberg, adm. direktør Bankenes sikringsfond

10.05 til 10.35

Regulatorisk utvikling på soliditetsområdet
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked Finans Norge

10.35 til 11.10

Kapitalkrav og konkurranseevne - hva vil de neste årene bringe?
Alexander Vik, leder for kompetansesenter kredittmodeller SpareBank 1

11.10 til 11.30

Pause

11.30 til 13.00

Tilsynspraksis og aktuelt fra Finanstilsynet

 

Gjenopprettingsplaner og SREP
May Camilla Bruun-Kallum, tilsynsrådgiver Finanstilsynet
Antihvitvask
Jens Guthe, seniorrådgiver Finanstilsynet
Erfaringer fra regnskapskontrollen
Anne Merethe Bellamy, direktør for avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet

13.00 til 14.00

Lunsj

14.00 til 14.30

Regulatorisk utvikling på det grønne området
Hanne Løvstad, partner PwC

14.30 til 15.00

Klimarisiko og bærekraft – konkrete konsekvenser for bankvirksomheten? 
Lisbet K. Nærø, adm. banksjef Fana Sparebank 

15.00 til 15.15

Pause

15.15 til 15.45 

Klimarisiko og bærekraft – hvilke forventninger har investorene?
Thomas Eitzen, obligasjonsanalytiker SEB

15.45 til 15.50

Avslutning dag 1
Stig Helberg, adm. direktør Bankenes sikringsfond

 

Tidspunkt

Program fredag 17. september

09.00 til 09.05

Velkommen dag 2
Sonja Lill Flø Myklebust, direktør Bankenes sikringsfond

09.05 til 09.35

Banknæringens tilstand og utsikter
Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør

09.35 til 10.10

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien
Steinar Holden, professor ved Universitetet i Oslo

10.10 til 10.30

En framtidsrettet banknæring
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

10.30 til 10.45

Pause

10.45 til 11.15

Likviditetsstyring i praksis
Carl Fredrik Hjelle, finanssjef Sandnes Sparebank

11.15 til 11.40

Ny finansavtalelov
Kjersti T. Trøbråten, partner Wiersholm

11.40 til 12.10

Digital sikkerhet - trender og trusler for finansnæringen
Roar Thon, fagdirektør Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

12.10 til 12.15

Avslutning 

12.15 til 13.15

Lunsj