Tidspunkt

Program torsdag 15. september

08.45 til 09.30

Registrering, kaffe og rundstykker

09.30 til 10.05

Velkommen og oppdatering fra Bankenes sikringsfond
Stig Helberg, adm. direktør Bankenes sikringsfond

10.05 til 10.40

Makroøkonomiske utsikter   
Elisabeth Holvik, sjeføkonom SpareBank 1 Gruppen

10.40 til 11.05

En solid og fremtidsrettet banknæring
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

11.05 til 11.25

Pause

11.25 til 12.05

Regulatorisk utvikling på soliditetsområdet
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked Finans Norge

12.05 til 12.35 

Digitalt trusselbilde for finansnæringen
Jørgen Botnan, seksjonssjef NSM 

12.35 til 13.00

Håndtering av cyberrisiko i praksis 
Hanne Dahl Molden, IT-sjef/sikkerhetskoordinator SpareBank 1 Ringerike Hadeland

13.00 til 14.00

Lunsj

14.00 til 14.30

Tilsynspraksis og erfaringer fra SREP-prosessen
Unni Persson Moseby, tilsynsrådgiver Finanstilsynet
Thomas Borch Myhre, senior tilsynsrådgiver Finanstilsynet

14.30 til 15.00

Tilsynspraksis og erfaringer fra IKT-tilsyn
Olav Johannessen, seksjonssjef Finanstilsynet

15.00 til 15.15

Pause

15.15 til 15.50 

Risikostyring og compliance: prioriteringer og ressursbruk
– hva og hvor mye er godt nok?

Evy Ann Hagen, adm. banksjef Aurskog Sparebank
Mari Menne Sjoner, senior manager PwC

15.50 til 15.55

Avslutning dag 1

 

Aperitiff kl. 18.30 - Konferansemiddag kl. 19.00

 

Tidspunkt

Program fredag 16. september

09.00 til 09.05

Velkommen dag 2
Stig Helberg, adm. direktør Bankenes sikringsfond

09.05 til 09.35

Banknæringens tilstand og utsikter
Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør

09.35 til 10.00

Status forskrifter til ny finansavtalelov
Kari Amalie Pettersen, advokat Handelsbanken

10.00 til 10.25

ESG – oversikt over regelverket
Anders Magnus Løken, director Deloitte

10.25 til 10.45

Pause

10.45 til 11.10

Bærekraft i praksis – hvordan påvirker ESG bankenes strategi, kompetansebehov, risikostyring og compliance?
Marianne Groth, konserndirektør for samfunn og bærekraft Eika Gruppen

11.10 til 11.35

Bærekraft i praksis - hvordan integrere ESG i forretningsprosessene for BM?
Elisabeth Molvær, fagsjef kreditt Sparebanken Møre
Linda Strømmen, banksjef næringsliv handel og tjenesteyting Sparebanken Møre

11.35 til 12.00

Markedssituasjon og trender i bank
Petter Solerød, analyseansvarlig for Bank & Fintech Cicero Consulting

12.00 til 12.05

Avslutning 

12.05 til 13.00

Lunsj