Jan Erik Fåne
Kommunikasjonsdirektør
Finans Norge

E-post: jan.erik.fane@finansnorge.no
Telefon: 23 28 42 29
Mobil: 922 13 640

 

 

 

 

 

Ann Håkonsen
Kommunikasjonssjef
Finans Norge

E-post: ann.hakonsen@finansnorge.no
Telefon: 23 28 43 27
Mobil: 950 64 149