Bankenes sikringsfonds høstkonferanse er et faglig forum for ansatte, rådgivere og revisorer i små og mellomstore banker. Konferansen innledes av administrerende direktør i Bankenes sikringsfond, Stig Helberg, som gir en oppdatering fra Bankenes sikringsfond.

Ny leder i Finans Norge, Kari Olrud Moen, vil orientere om Finans Norges prioriteringer fremover.

Leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet, Karoline Bakka Hjertø, vil holde et praktisk rettet foredrag om hvordan banken arbeider med bærekraft på privatmarkedsområdet. Finans Norge og WWF vil holde innlegg om naturrisiko i finansnæringen. ESG-rapportering for mindre og mellomstore banker blir også et tema på konferansen.

Representanter fra Finanstilsynet vil dele tilsynspraksis og erfaringer fra tilsyn med små og mellomstore banker, samt tilsyn på antihvitvaskområdet.

Økokrims avdeling for etterretning og forebygging vil bidra med et innlegg om aktuelle trusler og bankenes rolle i bekjempelsen av kriminalitet.

Partner i Advokatfirmaet Selmer, Bernt Olav Steinland, vil holde innlegg om egenkapitalbevisets stilling og status på foreslåtte lovendringer som gjelder utdelinger i finansforetak med egenkapitalbevis.

Øyvind Fallmyr fra Norne Securities vil holde foredrag om hvordan kapitaliseringen til mindre og mellomstore banker påvirker deres attraktivitet i kapitalmarkedet.

Regulatorisk utvikling på soliditetsområdet blir tema på konferansen også i 2023.

Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta fysisk, men som i fjor vil det være mulig å delta digitalt.

Velkommen til høstkonferansen 2023!

Fullstendig program og påmeldingsskjema sendes ut i juni.