Bankenes sikringsfond

Vi garanterer for dine bankinnskudd

Om innskuddsgarantiordningen

  • Antall medlemmer

    117

  • Garantibeløp

    2 MNOK

EFDI

IADI