Skandiabanken ASA har endret medlemsstatus

Skandiabanken ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 05.10.15. Fra samme dato opphører Skandiabanken AB Nuf Norge som filialmedlem av Bankenes sikringsfond.

EFDI

IADI