Bankene fortsetter den gode resultatutviklingen i 2015. Bankene fikk et samlet resultat etter skatt på 38,3 milliarder kroner noe som er en økning på 1,5 milliarder kroner sammenlignet med 2014. Bankene har ytterligere redusert sine tap i 2015. Tapene utgjorde 0,24 prosent av brutto utlån mot 0,27 prosent i 2014.

Bankene fortsetter å styrke soliditeten. Egenkapitalandelen i prosent av forvaltningskapital har økt til 8,65 prosent mot 7,51 prosent i 2014. 

Analysen for 2015.