BRA Bank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 25. juni 2018.