Kraft Bank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 7. juni 2018.