Aprila Bank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 18. april 2018.