BB Bank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 22. august 2017.