MyBank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 13. mars 2017.