Maritime & Merchant Bank ASA er opptatt som ordinært medlem i Bankenes sikringsfond med virkning fra 29. desember 2016.