Banksikringslovens tidligere bestemmelser er nå i hovedsak inntatt i Finansforetakslovens kapittel 19 som trådte i kraft 1. januar 2016

Loven finnes på Lovdata