Den internasjonale organisasjonen for sikringsfond, International Association of Deposit Insurers (IADI), lyser ut støtte til prosjekter som retter seg mot forskning innen innskuddsgaranti, krisehåndtering og finansiell stabilitet. For mer informasjon, se IADIs nettside https://www.iadi.org/en/news/international-association-of-deposit-insurers-call-for-iadi-sponsored-paper-proposals/

Søknadsfrist: 12. februar 2021

Svar på søknad: 26. mars 2021

Artikkelen innleveres: 30. august 2021