Monobank og BRAbank har fusjonert med virkning fra 28. juni 2019. Nytt navn på banken er BRAbank.