Indre Sogn Sparebank, Vik Sparebank og Aurland Sparebank har fusjonert med virkning fra 1. april 2019. Nytt navn på banken er Sogn Sparebank.