Fusjon mellom Klepp Sparebank og Time Sparebank

Klepp Sparebank og Time Sparebank fusjonerte 1. januar 2015. Den nye banken heter Jæren Sparebank.

EFDI

IADI