Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank fusjonerte 2. januar under navnet Romsdal Sparebank.