Norske banker som har etablert filialer i utlandet.

For innskudd bankkunder har i norske bankers filialer i utlandet er beløpsgrensen et beløp i norske kroner som svarer til 100 000 euro pr innskyter pr medlemsforetak. Dette gjelder for eksempel kunder i filialene til DNB og Santander i Sverige og Danmark.
 

Norske banker med grensekryssende virksomhet:

Enkelte norske banker har organisert sin virksomhet innenfor EU/EØS-området som grensekryssende virksomhet. Dette vil si at bankdriften i utlandet drives fra organisasjonen i Norge. Eksempler er Bank Norwegian, Instabank, Monobank og BN Bank. Garantibeløpet til kunder i den utenlandske virksomheten har tidligere vært 2 millioner kroner.

Fra og med 1. januar 2019 er beløpsgrensen på et beløp i norske kroner som svarer til 100 000 euro for alle kunder som har innskudd i norske bankers virksomhet i EU-land, uavhengig av om banken er organisert som filial eller grensekryssende virksomhet.
 

Overgangsregel:

Enkelte norske banker med grensekryssende virksomhet har tilbudt fastrenteinnskudd. Slike innskudd vil være garantert med inntil 2 millioner kroner frem til utløpet av fastrenteperioden.