Norske banker som har etablert filialer i utlandet.

Garantibeløpet for bankkunder som har innskudd i norske bankers filialer i utlandet er 100 000 euro eller et beløp tilsvarende 100 000 euro (eks. 950 000 SEK). Dette gjelder for eksempel kunder i filialene til DNB og Santander i Sverige og Danmark.
 

Norske banker med grensekryssende virksomhet:

Enkelte norske banker har organisert sin virksomhet innenfor EU/EØS-området som grensekryssende virksomhet. Dette vil si at bankdriften i utlandet drives fra organisasjonen i Norge. Eksempler er Bank Norwegian, Instabank, Monobank og BN Bank. Garantibeløpet til kunder i den utenlandske virksomheten har tidligere vært 2 millioner kroner.

Fra og med 1. januar 2019 er beløpsgrensen på 100 000 euro eller et beløp tilsvarende 100 000 euro (eks. 950 00 SEK) for alle kunder som har innskudd i norske bankers virksomhet i EU-land, uavhengig av om banken er organisert som filial eller grensekryssende virksomhet.
 

Overgangsregel:

Enkelte norske banker med grensekryssende virksomhet har tilbudt fastrenteinnskudd. Slike innskudd vil være garantert med inntil 2 millioner kroner frem til utløpet av fastrenteperioden.