Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank skal Bankenes sikringsfond bidra til å opprettholde finansiell stabilitet.

Ansvarsfordeling, samarbeid og informasjonsutveksling mellom de ulike aktørene reguleres av lov og av avtaler. Det foretas blant annet informasjonsutveksling av finansielle data, varsling av forhold hos medlemsbankene med betydning for finansiell stabilitet, koordinering av besøksvirksomhet og tilsynsvirksomhet, samt samarbeid ved tilsyn av datafiler (utbetalingslister) fra medlemsbankene.

Bankenes sikringsfond samarbeider også tett med Finanstilsynet ved forvaltning av krisetiltaksfondet.