Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, vil være dekket med et ubegrenset beløp.

Eksempler på særlige livshendelser som kan resultere i et midlertidig høyt innskudd er:

 • Salg av bolig- og fritidseiendom
 • Ekteskap
 • Samlivsbrudd
 • Avslutning av arbeidsforhold, herunder pensjonering og nedbemanning
 • Uførhet
 • Arv
 • Forsikringsutbetalinger
 • Erstatning for skade voldt ved straffbare handlinger
 • Erstatning for uriktig straffeforfølgning

Når du søker om utbetaling, må du dokumentere at du har hatt et midlertidig høyt innskudd. Dokumentasjon vi kan be om inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Oppstilling fra oppgjør eller kontrakt fra eiendomssalg
 • Brev fra advokat
 • Brev fra forsikringsselskap om utbetaling
 • Brev fra tidligere arbeidsgiver, pensjonskasse
 • Medisinsk vurdering fra lege
 • Vurdering fra NAV
 • Testamente
 • Dødsattest
 • Vigselsattest
 • Dom

Listen er ikke uttømmende, og dokumentasjonen vi ber om vil avhenge av typen hendelse som resulterte i det midlertidig høye innskuddet og er en individuell vurdering. Hvis du laster opp eller sender oss søknad med relevant og gyldig dokumentasjon, vil vi utbetale innskuddet i løpet av tre måneder.