Departementet kan i forskrift bestemme at annet finansforetak med hovedsete i Norge skal være medlem. Kredittinstitusjoner med hovedkontor i et annet EØS-land som har filial i Norge, kan også bli medlem av innskuddsgarantiordningen (filialmedlem). Filialer av kredittinstitusjoner med hovedsete utenfor EØS kan bli medlem av innskuddsgarantiordningen dersom departementet bestemmer dette.

Medlemsbanker med flere merkenavn

En medlemsbank som benytter forskjellige merkenavn innenfor samme juridiske enhet, regnes som én bank i relasjon til innskuddsgarantien. Eksempler på slike er gitt i tabellen under. Dersom banken benytter ulike merkenavn, skal den gi tydelige opplysninger om dette.  


Medlemsliste med oversikt over våre medlemsbanker 

Merkenavn

Medlemsbank

Topprente.no

Sparebanken Øst

DINbank.no

Sparebanken Øst

Youngbank.no

Sparebanken Øst

Nybygger.no

Sparebanken Øst

Sparesmart.no

Eika Kredittbank

NORDirekte

Skagerrak Sparebank

Bulder Bank

Sparebanken Vest

365Direkte

Danske Bank A/S

yA

Resurs Bank AB

Himla

Fana Sparebank

Easybank

BRAbank

BareSpar BN Bank ASA