Virksomheten til sikringsfondet reguleres i hovedsak av finansforetakslovens kapittel 19.

Finansforetaksloven trådte i kraft 01.01.16. Kapittel 19 erstatter tidligere lov om sikringsordninger av 6. desember 1996 nr. 75 (banksikringsloven).

Finansforetaksloven (Lovdata)