http://www.danskebank.no/nb-no/Privat/Pages/Privat.aspx

Innskudd er dekket av den nasjonale ordningen i landet hvor banken har hovedsete. For EU-/EØS-land er garantibeløpet 100 000 euro. Den norske innskuddsgarantiordningen dekker innskudd for overskytende beløp opp til to millioner kroner (såkalt topping-up).