Tor Runshaug Foss
Juridisk direktør

Foss har vært juridisk direktør siden august 2018 og inngår i ledergruppen.

Han kom fra stilling som tilsynsrådgiver i Finanstilsynets seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Før dette arbeidet han i 8 år som forretningsadvokat med fokus på bank og transaksjoner, sist som senioradvokat i Kluge Advokatfirma DA. Foss has også vært dommerfullmektig i Stavanger tingrett i to år. Foss har vært styremedlem i Sparebank 1 SR-Bank Pensjonskasse, og er medlem i styret til Garantiordningen for Skadeforsikring.

Foss er jurist fra Universitet i Bergen i 2001 og fikk advokatbevilling i 2004.