Tanja Log
Investeringsdirektør

Log tiltrådte stillingen som investeringsdirektør i 2019 og er tidligere CRO og renteforvalter i Bankenes sikringsfond. 

Log er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har en MBA innen finans og ledelse fra New York University Stern School of Business. Hun har i tillegg tittelen NFF Renteanalytiker.