Tanja Log
Chief Risk Officer og leder av Enhet for kontroll og oppfølging av forvaltningen

Log tiltrådte stilingen som CRO i 2012 og er tidligere renteforvalter i Bankenes sikringsfond. 

Log er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har en MBA innen finans og ledelse fra New York University Stern School of Business. Hun har i tillegg tittelen NFF Renteanalytiker.