Sissel Krossøy
Fagdirektør

Krossøy ble ansatt som fagdirektør i Bankenes sikringsfond i 2011.

Krossøy arbeidet som Director i PwC før hun begynte i sikringsfondet. Hun var ansatt i PwC fra 1987 til 2011 og har i hovedsak arbeidet med ekstern revisjon. 

Krossøy er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen.