Per Tjensli
Assisterende direktør og styresekretær

Tjensli har vært assisterende direktør siden 2015 og har vært ansatt i Bankenes sikringsfond siden 2010.

Tjensli var tidligere ansatt som Manager i Internal Audit Services i KPMG Advisory og arbeidet i hovedsak med risikostyring, internkontroll, kredittprosesser og porteføljestyring. I tillegg har Tjensli bred erfaring fra ulike stillinger i Bøndernes Bank/Fokus Bank og Danske Bank, i hovedsak innenfor kredittområdet.

Tjensli er utdannet Bedriftsøkonom fra BI i 1989.